Att sitta i en styrelse för sin bostadsrättsförening innebär att man har ett stort ansvar för medlemmarnas pengar och detta i förhållande till den ringa betalningen man får – om kanske reducerad hyra eller en fri parkeringsplats – gör att det ofta inte finns den rätta kompetensen att fatta rätt beslut. Det vill säga, de personer som sitter i styrelsen till en bostadsrättsförening i Stockholm kanske är pensionärer, snickare, rörmokare eller jobbar inom sjukvården – hedervärda yrken förvisso; men knappast något som i sak ger några fördelar då det kommer till ekonomisk planering och hantering av de stora belopp som det i många fall handlar om.

Det som brukar vara legio i detta är att man istället använder sig av extern hjälp och anlitar ett företag som sköter teknisk förvaltning för sin bostadsrättsförening i Stockholm. Genom detta så kan man spara både tid och – framförallt – pengar i slutändan; ett företag som sköter en teknisk förvaltning genomför nämligen regelbundna kontroller av statusen på fastigheterna, planerar eventuella åtgärder och räknar på framtida kostnader. Förslag som därefter lämnas till styrelsen för bostadsrättsföreningen varpå denna kan fatta beslut som är till gagn för samtliga medlemmar.

Väljer man rätt företag för teknisk förvaltning – oavsett om man sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige – så kan detta rent praktiskt se ut enligt följande scenario.

Företaget för teknisk förvaltning rekommenderar ny energikälla i Stockholm

Vi kan här säga att det handlar om en bostadsrättsförening i Stockholm som har tre stycken fastigheter och där man anser att kostnaden för att driva dessa är för höga; man har i dagsläget fjärrvärme och det innebär att man betalar väldigt mycket pengar i drift. Ingenting ovanligt där; fjärrvärme kan komma med låg kostnad, men det kan lika gärna och under vissa år innebära en väldigt hög sådan.

Det som sker är följande: företaget man anlitat för sin tekniska förvaltning undersöker området och tomten kring fastigheterna och ser att det finns perfekta förutsättningar för att byta till bergvärme och att en sådan investering skulle spara så mycket som 80% av den årliga driftskostnaden. Kostnaden för bytet – installation av nya värmepumpar, grävning, borrning och återställande av jorden – blir dock väldigt hög så här krävs det en väldigt noggrann kalkyl av  det företag inom teknisk förvaltning man anlitat.

Kort sagt, man måste övertyga dels styrelsen och dels medlemmarna i denna bostadsrättsförening i Stockholm om värdet som finns i att byta från fjärr- till bergvärme. Något som man också lyckas med – 80% lägre energikostnad är värd en investering och redan efter några år kan den höga kostnaden man lagt ut börja betala sig; något som sker i form av sänkt hyra för samtliga medlemmar – en rejäl sådan. Teknisk förvaltning skött på rätt sätt betalar sig alltid.

Rätt teknisk förvaltning är en investering i Stockholm
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *