I många fall sker renoveringar rent slentrianmässigt och utan någon större eftertanke. Det vill säga; har man exempelvis ett gammalt kök som man vill byta mot ett nytt så river man ut allting utan en tanke på att många detaljer faktiskt går att förfina och bevara. Det här är en farlig väg att gå och detta om man ser frågan ur tre stycken synvinklar. Vi börjar med det ekonomiska – är det verkligen hållbart att slänga saker och ersätta detta med nytt material?

Svaret här är naturligtvis nej – och speciellt inte om det sker med pengar som man de facto inte äger. Lånar man pengar för att renovera så innebär inte detta att man på något sätt plötsligt är rik och kan slösa; sätter man sig i skuld så är man heller inte fri, som Göran Persson sa då det begav sig. Ord som är oroväckande sanna och speciellt om man ser till Stockholm där allt fler privatpersoner lånar upp sig rejält – både för bostadsköp och för renoveringar.

Vidare då om vi fortsätter med den andra infallsvinkeln gällande detta så kan vi se det ur en miljöaspekt. Det är inte hållbart att slänga och köpa nytt och detta oavsett om det handlar om möbler, inredning, kläder eller annat. Vår planet håller på att gå under och här måste man som privatperson börja ta sitt ansvar; någonstans måste det börja och varför då inte på ren gräsrotsnivå?

Det tredje rörande detta handlar om det rent estetiska och går att förklara med att äldre saker och detaljer ofta är vackrare än modernare. Ser man här till en köksrenovering i Stockholm så kan man direkt säga att några saker måste bytas – vitvaror, kranar, kakel och kanske köksluckorna – däremot kan man se att några andra bör bevaras. Exempelvis golvet som är en typisk detalj som i de flesta fall är vackrare än vad man tror.

Bevara ditt gamla golv

Har man exempelvis ett gammalt trägolv i detta kök i Stockholm så är allt som krävs en golvslipning för att återupptäcka detta. Detsamma gäller egentligen oavsett var i huset golvet ligger; genom en golvslipning så ser man till att en del av historien bevaras, man gör detta till ett billigare pris och man sparar dessutom på jordens resurser. Fler personer borde således vid sina renoveringar rikta sin blick nedåt och se om det är möjligt att slipa golven snarare än att byta ut dem mot nya till en dyrare kostnad.

Dessutom – om man ser till själva arbetet som ligger bakom en äldre ekparkett – så är det ett helt annat hantverk som man inte kan jämföra med dagens moderna golv. Ber man exempelvis en golvläggare i Stockholm att hitta den bästa lösningen så kommer denne i nio fall av tio att peka på en golvslipning snarare än att byta ut golvet i fråga – en golvläggare ser nämligen att det ligger ett äkta hantverk, själ och en patina vid hans fötter och detta är något som fler borde inse också.

Parkett Design JE AB är experter på golvslipning. 

Renovera på rätt sätt i Stockholm
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *