Många mindre företag har en tendens att överskatta sin egna förmåga då det handlar om det rena pappersarbetet som alltid tillkommer då man bedriver en verksamhet – oavsett område. Det här kan leda till både minskade inkomster i form av att man kanske missar avdrag som man har rätt att göra, men också till dryga böter och – i värsta fall – även till fängelse. Med pappersarbete menar vi här viktiga saker som redovisning och bokföring – saker som man verkligen måste ha ordning på och som alltså är straffbart att fuska med – oavsett om detta sker medvetet eller på grund av slarv och okunskap.

Fuskar man eller missköter man sin bokföring som företagare så tar man helt enkelt en väldigt stor och onödig risk som man verkligen inte behöver göra. Ser man till större företag så skulle aldrig ett sådant sköta sin bokföring eller sin redovisning på egen hand – nej, de vet om riskerna med minsta felaktighet och är även medvetna om att tjänsterna inte kostar så mycket om man använder sig av professionell hjälp. Det finns nämligen sådan att få och det är till exempelvis en redovisningsbyrå man ska vända sig för detta.

Kostnaden för en sådan är verkligen inte hög och det spelar ingen roll om det handlar om bokföring eller själva redovisningen – det handlar om ett mindre belopp som varje företagare ska se som en investering snarare än en utgift. Det vi menar med detta är att man inte ska hålla på att chansa och överskatta sin egen förmåga – har man aldrig hållit på med redovisning eller bokföring så ska man heller inte ta för givet att det är något som man direkt kommer att klara av.

Det är ju sannerligen ingen garanti att exempelvis en person som driver ett eget företag inom hantverksbranschen – exempelvis en snickare – ska kunna sköta hela sin redovisning utan någon som helst erfarenhet, eller hur? Dessutom – detta tar onödig tid för denne snickare också. Tid som han skulle kunna lägga på det han verkligen klarar av, nämligen att snickra, och att detta pappersarbete i längden kanske gör att han kan åta sig färre uppdrag.

Lägg fokus på din egen verksamhet

Skulle han istället ta hjälp med sin bokföring så skulle han fullt ut kunna koncentrera sig på att verkligen göra sin verksamhet lönsam och få denna att blomma ut rejält. Det vi menar här är att alla inte har samma fallenhet för samma saker och detta går ju även att vända på. Skulle du exempelvis anlita en redovisningsbyrå för ett snickarjobb?

Man tar – helt enkelt – och håller sig till det man klarar av. Vill man driva ett företag och få detta lönsamt så tar man den hjälp som är tillgänglig och koncentrerar sig fullt ut på det man är bra på. Dock – man ska även här tillägga att bokföring och redovisning går att sköta på egen hand och att många – även mindre företag – de facto klarar av detta utan extern hjälp. Därmed inte sagt att de är lika lönsamma som de skulle kunna vara om de anlitade exempelvis en redovisningsbyrå.

Ta hand om det du kan i ditt företag – låt proffs sköta resten
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *