Om man ser till taket så är det tillsammans med husgrunden den del av huset som blir hårdast drabbat av naturens angrepp. Det vill säga; det är taket som får stå emot regn, snö och annan nederbörd samt även slitage från solen. Kort sagt – som husägare får man vara beredd på att taket ibland behöver ses över och ibland kan behöva repareras eller helt bytas ut. Detsamma gäller grunden som med jämna mellanrum kan behöva dräneras.

Gemensamt för båda dessa områden på ett hus är att skador som uppkommer där har en tendens att bli väldigt kostsamma om man inte korrigerar dessa på en gång – detta då vattenskador har en tendens att alltid kosta mycket pengar och som dessutom kan medföra skador för de som bor i huset i fråga i form av astma och olika allergier. Detta är viktigt att tänka på om man lever som en småbarnsfamilj i ett hus. Hur ska man då gå tillväga för att komma till bukt med eventuella problem som finns i taket och i husgrunden?

Ja, antingen kan man här ge sig upp på taket i fråga för att kontrollera samt gå ner i källaren för att även där genom föra en initial kontroll. Källaren brukar ha några klara indikationer på att en dränering är i anstående och det som man ska hålla utkik efter är om det finns fuktfläckar på golvet, på väggarna, om det lossnat färgsjok i tak och väggar samt om det luktar mer unket än vanligt. Samtliga dessa tecken kan visa att man som husägare bör kontakta ett företag för en eventuell dränering.

Takläggning bör du anlita hjälp för

Taket nämnde vi ovan att man även där kan ge sig upp för en kontroll; detta ska dock ses med en viss modifikation. Det bästa man kan göra här är att man kontaktar en firma verksam inom takläggning och ber denne göra denna kontroll. Menas med detta; ett tak är högt och innebär därmed risker för skada och väl uppe på ett tak så kan det vara svårt att veta vad man ska titta efter – anlitar man en firma inom takläggning så får man svart på vitt av vilken status taket håller. Det fina med en kontroll utförd av en verksam firma inom takläggning är att den brukar vara gratis och att det är först vid upptäckta problem kostar pengar.

Det vill säga; har du ett hus i Stockholm och anlitar en firma inom takläggning så kostar undersökningen i sig ingenting – om det däremot upptäcks läckage eller annat så betalar du för att få detta reparerat. Men då är du heller inte bunden till just denna firma – takläggning kan du göra på egen hand eller välja ett annat takföretag i Stockholm om den erbjuder dig ett bättre pris.

Av samma anledning som vi avråder från att du på egen hand gör kontrollen av taket så gör vi det också då det kommer till ren takläggning eller mindre reparationer – det är helt enkelt farligt och det är svårt att göra rätt. Risken som finns att göra fel, drabbas av läckage och framtida vattenskador är på tok för stor och detta oavsett om huset ligger i Stockholm, Kiruna eller i Malmö. Ta hjälp av proffs.

Taket står emot naturens angrepp
Tagged on:         

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *