Oavsett hur gammal man är, kommer man förr eller senare i kontakt med internet. Någonting som är självklart för flera barn i unga år. Stiftelsen för internetinfrastruktur har redovisat en studie som syftat till att avgöra när hälften av barnen i en viss ålder använt internet. Det resultat man får ut av en sådan undersökning ger en indikation på hur tidigt man introduceras i ett digitalt och globalt samhälle.

I Sverige har nu hälften av alla treåringar använt internet. För några år sedan, 1997, var denna siffra 15år. Vi har utvecklats snabbt i den tekniska tid som vi nu befinner oss i, och tillgång och kunskap om internet kommer nu som en naturlig del av skola och vardag för de som växer upp i Sverige.

Många kanske minns när skolan hade en eller ingen dator, och internet var någonting som insatta människor diskuterade som en utopi. Detta är långt ifrån utopiskt i dagsläget och de som talade om dystopisk utveckling och avtrubbning har i många avseenden fått backa. För tillfället är internet någonting som krävs i allt fler företag och skolor.

Vi betalar räkningar, shoppar och interagerar via internet vilket gör att nästa generation kommer att ha stor nytta av kunskaper om hur denna värld fungerar. Att inkludera internet och dataundervisning i skolan i en större omfattning, kan vara ett sätt att sprida och möjliggöra tillgången till information. Dock bör det göras i kombination med käll-reflektion.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *