En onödig kostnad som många företagsledare betalar handlar om sjukdagar. Driver man en arbetsplats där väldigt många anställda blir sjuka och inte dyker upp på arbetet så ska man försöka ta detta på allvar och agera som företagsledare. Detta är nämligen en tydligt indikation på att den miljö man erbjuder sina anställda är i behov av en förändring och antingen så handlar det här om att dyr kostnad eller om en lite mindre sådan.

Det som kan komma att kosta mer pengar är om hela anledningen till de frekventa sjukanmälningarna beror på att luften är undermålig, om det exempelvis finns mögel i lokalen eller om det finns om det kan finnas spår av andra otrevligheter dit vi kan räkna asbest som den värsta (och tack och lov i dagsläget också väldigt ovanligt).

Märker man efter en undersökning att något av dessa saker är den källa till sjukdomarna, ja – å kommer också kostnaden att bli relativt hög för att åtgärda problemen. Dels måste man kanske investera i ett nytt ventilationssystem och dels – vid mögel – så måste man byta lokal; något som naturligtvis påverkar produktionen i en negativ riktning.

Dock så är det – tack och lov – ofta en annan bov som spelar huvudrollen i detta och den här kostar inte så mycket att åtgärda för ett företag. I många fall så handlar det nämligen uteslutande om att arbetsplatsen har undermåligt hygien – det vill säga; man har för dålig och för oregelbunden städning. Det här är värre än man tror och speciellt om man ser till kontorsmiljöer där många personer vistas samtidigt och där därmed också smutsen blir mer påtaglig. Genom utökad kontorsstädning så skulle väldigt många kontor kunna se hur antalet sjukdagar minskade och man skulle samtidigt se hur produktionen ökade.

Anställda jobbar bättre där det är rent

Häri ligger det också en annan aspekt och denna i form av trivsel. Som exempel på detta kan vi nämna ett kontor i Stockholm som har tretton anställda och där man fuskar med sin kontorsstädning som sker endast en kväll i veckan. Här kan man direkt se att de anställda dels blir sjuka och dels inte heller trivs på sitt arbete. Att tvingas besöka smutsiga toaletter, att tvingas se hur arbetsborden blir fulla av fläckar, köket fyllas på med disk och skräp och så vidare – allt detta skapar en dålig miljö, en dålig atmosfär och i slutändan också en sämre produkt bara för att de anställda vantrivs.
Skulle här företaget utöka sin kontorsstädning till två- eller helst tre gånger i veckan så skulle man också ge sina anställda de bästa förutsättningarna att prestera så bra som möjligt under tiden de befinner sig på kontoret i Stockholm.

Det handlar alltså i slutändan om en enkel matematik; ju fräschare och mer renligt man har det på sitt arbete – desto bättre trivs man också och denna trivsel är den som i slutändan ger en bättre produktion för företaget. Och – som vi sa ovan – antalet sjukdagar skulle även de minskas dramatiskt.

Utökad kontorsstädning ger bättre produktion
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *